fbpx

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto uděluji souhlas provozovateli portálu janskopal.cz, Janu Skopalovi, se sídlem: Bezděkov 1092, Česká Třebová 56002, IČO  (dále jen „Provozovatel“), se zpracováním osobních údajů v dále uvedeném rozsahu.

Budeme oprávněni vaše údaje analyzovat, přitom budeme mít možnost využít i automatizované zpracování, a na základě toho se rozhodovat a nabízet vám služby z portfolia ČMSS i našich obchodních partnerů, které pečlivě vybíráme. Dle vašich preferencí vás můžeme marketingově oslovit různými formami, například prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo SMS.

Dohromady můžeme zpracovávat vaše osobní údaje i další informace, které jsme shromáždili, stejně tak veřejné údaje i údaje od třetích stran. Bude se jednat například o e-mailovou adresu, věk, sociodemografická data, informace, které zveřejníte na sociálních sítích, zeměpisnou polohu, údaje poskytnuté na zákaznických linkách, údaje získané na základě analýz a údaje z internetových stránek a aplikací. Na základě tohoto souhlasu nebudeme zpracovávat citlivé údaje.

Vaše údaje budeme moci používat po dobu 1 roku od udělení tohoto souhlasu. Pokud si přejete souhlas odvolat, obraťte se písemně na adresu provozovatele a to na email info@janskopal.cz.

Způsob zpracování Vašich osobních údajů a uplatnění Vašich práv naleznete v Informačním memorandu dostupném na zde.

Uživatel je oprávněn udělit Poskytovateli dobrovolně svůj souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabídky finančního produktu – úvěru ze stavebního spoření, hypotéky, stavební spoření, penzijní aj., (dále jen „Souhlas se zpracováním“), a to elektronicky zaškrtnutím políčka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“

Prohlášení k závaznosti informací – není–li výslovně uvedeno jinak, modelové příklady, kalkulace a výpočty ve všech kalkulačkách na tomto webu jsou orientační a nejsou nabídkou k uzavření smlouvy, příslibem k uzavření smlouvy, vyhlášením veřejné soutěže o nejvýhodnější nabídku, veřejnou nabídku ani jakýmkoliv jiným právním jednáním provozovatele, a to bez ohledu na jeho obsah či označení; pokud kterákoliv část tohoto webu vykazuje obsahové náležitosti jiného právního jednání provozovatele, je výhradně právně nezávazným informativním sdělením, i pokud tak není zvlášť označena.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) stanoví základní pravidla, kterými se budou řídit všechny vztahy vzniklé mezi Poskytovatelem a Uživatelem.